Veilig leren
zwemmen
begint hier

Welkom bij ZwemOnderwijs Nederland

In Nederland is veel water. Daarom is het van levensbelang dat kinderen al op vroege leeftijd goed leren zwemmen! Bij het ene zwembad mag een kind beginnen als het 4 is, op andere zwembaden als het 5 of 6 is. De ene ouder maakt het niet uit wanneer zijn of haar kind begint, de andere ouder wil dat het kind zo vroeg mogelijk kan zwemmen.

Erkend zwemdiploma

In Nederland kunnen kinderen onder toezicht van verschillende instanties leren zwemmen. ZwemOnderwijs Nederland bijvoorbeeld, of via de ENVOZ. Bij ZwemOnderwijs Nederland werken we alleen met gediplomeerde zwemonderwijzers. Middels praktijkbezoeken houden we ook toezicht op de inhoud en kwaliteit van de zwemlessen van de bij ons aangesloten zwemscholen.

Een veelgestelde vraag als ouders een kind aanmelden voor zwemles is: Krijgt mijn kind een officieel diploma? Geen enkele organisatie in Nederland heeft het alleenrecht op het uitgeven van zwemdiploma’s. Iedere zwemorganisatie in Nederland met erkend opgeleide zwemonderwijzers is gerechtigd zwemdiploma’s te verstrekken. De zwemdiploma’s van ZwemOnderwijs Nederland zijn bekend bij het ministerie van VWS en volkomen rechtsgeldig. Aan de ouders van kinderen dus de keus, wat zij het beste zwemdiploma vinden voor hun kind.

De hoogste eisen

ZwemOnderwijs Nederland stelt de hoogste eisen aan de zwem – kwaliteit van haar kandidaten en legt het accent nadrukkelijker dan anderen op het zwemmen met kleren aan. Immers als een kind in een sloot valt, zal dat eerder zijn met een pak kleren aan dan in een zwempak. Tevens wordt de kinderen aangeleerd hoe je je vriendje / vriendinnetje kunt “helpen” (thema “Help je Vriendje”). Zwemonderwijzers van aangesloten instanties komen bij elkaar op examens, evalueren en wisselen tips uit om de kwaliteit van het zwemonderwijs in Nederland hoog te houden en te waarborgen.

ZwemOnderwijs Nederland heeft een programma samengesteld dat bestaat uit 3 fasen en dat op sommige zwembaden meteen begint in diep water:

fase A

Aanleren van de zwemslagen

fase B

Basiszwemmen

fase C

Compleet programma

“Een kind is écht zwem–veilig als het alle proeven van alle fasen met een voldoende afgesloten heeft”

Zwemmen vanaf 4 ½ jaar

ZwemOnderwijs Nederland adviseert te leren zwemmen vanaf 4 ½ jaar. Kinderen in deze leeftijd zitten gemiddeld al een half jaar op de Basisschool, weten dat er een groep is waarin ze les krijgen, dat er een juf of meester voor de groep staat, ze krijgen gymlessen, kunnen fietsen etc. Dit alles is een goede basis om met zwemles te beginnen. I.v.m. lange wachtlijsten is het echter niet altijd mogelijk om op deze leeftijd te kunnen beginnen.

Drijfpakkie

Een gecertificeerd drijfpakje hoeft niet duur te zijn.

Met eigen logo

Zorg voor een professionele uitstraling met je eigen drijfpakkie.

Zonder logo

Het voordeligste drijfpakkie op de markt.

Met de code #ZON betaal je geen verzendkosten!