Welkom bij ZwemOnderwijs Nederland (ZON). In Nederland is veel water. Daarom is het van levensbelang dat kinderen al op vroege leeftijd goed leren zwemmen! Bij het ene zwembad mag een kind beginnen als het 4 is, op andere zwembaden als het 5 of 6 is. De ene ouder maakt het niet uit wanneer zijn of haar kind begint, de andere ouder wil dat het kind zo vroeg mogelijk kan zwemmen. ZwemOnderwijs Nederland adviseert te leren zwemmen vanaf 4 ½ jaar. Kinderen in deze leeftijd zitten gemiddeld al een half jaar op de Basisschool, weten dat er een groep is waarin ze les krijgen, dat er een juf of meester voor de groep staat, ze krijgen gymlessen, kunnen fietsen etc. Dit alles is een goede basis om met zwemles te beginnen. I.v.m. lange wachtlijsten is het echter niet altijd mogelijk om op deze leeftijd te kunnen beginnen. In Nederland kunnen kinderen onder toezicht van verschillende instanties leren zwemmen. ZwemOnderwijs Nederland bijvoorbeeld, of via de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Zwemonderwijzers in Nederland dienen echter allemaal in bezit te zijn van dezelfde erkende beroepsdiploma’s. De leidinggevenden van ZwemOnderwijs Nederland zijn allen in bezit van het door het ministerie van VWS erkende diploma “Zwemonderwijzer”. Een veelgestelde vraag als ouders een kind aanmelden voor zwemles is: Krijgt mijn kind een officieel diploma? Geen enkele organisatie in Nederland heeft het alleenrecht op het uitgeven van zwemdiploma’s. Iedere zwemorganisatie in Nederland met erkend opgeleide zwemonderwijzers is gerechtigd zwemdiploma’s te verstrekken. De zwemdiploma’s van ZwemOnderwijs Nederland zijn daarom volkomen rechtsgeldig. Aan de ouders van kinderen dus de keus, wat zij het beste zwemdiploma vinden voor hun kind. ZwemOnderwijs Nederland stelt de hoogste eisen aan de zwem – kwaliteit van haar kandidaten en legt het accent nadrukkelijker dan anderen op het zwemmen met kleren aan. Immers als een kind in een sloot valt, zal dat eerder zijn met een pak kleren aan dan in een zwempak. Tevens wordt de kinderen aangeleerd hoe je je vriendje / vriendinnetje kunt “helpen” (thema “Help je Vriendje”). Zwemonderwijzers van aangesloten instanties komen bij elkaar op examens, evalueren en wisselen tips uit om de kwaliteit van het zwemonderwijs in Nederland hoog te houden en te waarborgen.. ZwemOnderwijs Nederland heeft een programma samengesteld dat bestaat uit 3 fasen en dat op sommige zwembaden meteen begint in diep water: fase A van Aanleren van de zwemslagen  fase B van Basiszwemmen fase C van Compleet programma Een kind is écht zwem – veilig als het alle proeven van alle fasen met een voldoende afgesloten heeft.