Een beter en betaalbaar zwemdiploma

ZwemOnderwijs Nederland is een platform van zwemscholen die de handen in één slaan om samen tot een beter en betaalbaar zwemdiploma te komen.

De doelstellingen op een rijtje:

Managers van de aangesloten zwemscholen blijven overleggen over de inrichting van verantwoordelijk zwemonderwijs.
Gediplomeerde zwemonderwijzers van de aangesloten zwemscholen komen kijken bij elkaar en evalueren samen een zwemexamen.
Opleidende instanties kunnen geld besparen op de aankoop van diploma – producten door vrijwillig op te treden als toezichthouders / rapporteurs bij examens van anderen.
Opleidende instanties kunnen geld besparen op het huren van afzwemwater omdat water met een diepte waar een kind niet in kan staan voldoet aan de eisen van het Survival ABC.

Visie – Missie – Strategie van ZwemOnderwijs Nederland (ZON)

Visie

De visie van ZwemOnderwijs Nederland is dat er een zwemveiligheid heerst in ons land voor een ieder die hier woont of verblijft. Wij wensen iedereen een paspoort voor het leven voor wat betreft watersport, zwemplezier of wanneer iemand onbedoeld te water raakt in onvoorziene omstandigheden.

 

Missie

Onze missie is zwemonderwijzers opleiden naar het hoogst mogelijke niveau, zodat diegenen op allerlei manieren en in iedere situatie zwemles kunnen verzorgen voor alle zwemdiploma’s die in Nederland uitgereikt worden.

Het Survival ABC van ZwemOnderwijs Nederland stelt strenge eisen aan kandidaten. Dit betekent dat de zwemlessen van hoog niveau moeten zijn om kandidaten goed voor te bereiden op de uiteindelijke doelen, de diploma’s A, B en C! Hierbij in acht houdend dat niet elke kandidaat gelijk is maar dat we ernaar streven om eruit te halen wat erin zit en de nationale zwemveiligheid gewaarborgd blijft.

Onze kernwaarden zijn de 4 K’s:

  • Kwaliteit
  • Klantvriendelijk
  • Kindvriendelijk
  • Klasse

Strategie

  1. ZwemOnderwijs Nederland bood als eerste een Survival zwemdiploma aan in Nederland. De lat voor de eisen van de diploma’s ligt hoog. Zo zijn bijvoorbeeld de eisen m.b.t. het zwemmen met kleding aan zwaarder dan die van andere aanbieders in Nederland. Immers als een kind in een sloot valt zal dat eerder zijn met een pak kleren aan dan in badkleding.

Hiermee bereiden we mensen goed voor, zichzelf in veiligheid te brengen wanneer zij te water geraken in onvoorziene omstandigheden.

 

De 4 K’s:

Door oog te houden voor de kenmerken van ieder individu draagt ZwemOnderwijs Nederland Klantvriendelijkheid uit. Wij staan voor zwemonderwijzers van hoge Klasse die op  Kindvriendelijke en Kwalitatieve wijze individuen begeleiden tot de gestelde eisen van de Survival zwemdiploma’s zodat zwemveiligheid gegarandeerd is.

 

  1. Naast examenbezoeken worden minimaal 1 keer per jaar de zwemlessen van de bij Zwemonderwijs Nederland aangesloten zwemlesaanbieders bezocht. Van deze bezoeken wordt een verslag gemaakt met de bevindingen. Dit zorgt ervoor dat zowel de zwemlesaanbieder als Zwemonderwijs Nederland geprikkeld blijven, niet beroepsblind worden en we van elkaar blijven leren, waardoor persoonlijke groei gestimuleerd blijft. Dit geeft ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en houdt de lijnen kort. Zo weten alle betrokkenen wat er speelt, zorgen we er samen voor dat de kwaliteit van de zwemlessen hoog blijft en aan de gestelde exameneisen voldaan wordt. Aan deze bezoeken is een jaarlijkse licentiesticker gekoppeld.

 

De 4 K’s:

ZwemOnderwijs Nederland garandeert een hoge mate van Klantvriendelijkheid naar de aangesloten zwemlesaanbieders. Wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de Klasse van medewerkers te blijven prikkelen zodat de zwemlessen en het diplomazwemmen Kindvriendelijk en Kwalitatief goed blijven.

 

  1. Bij het opleiden van cursisten wordt de werkwijze van de praktijkplek gerespecteerd, immers zijn er meerdere wegen die kunnen leiden naar de eisen van het Survival ABC of de andere zwemdiploma’s in Nederland. De cursist kan op elk moment starten met de opleiding en wordt op individueel niveau gevolgd. Naast de praktijk-, competentie- en theorieopdrachten moet de cursist één dag meedraaien bij een andere zwemlesaanbieder om ook eens andere inzichten te krijgen dan aangeboden op de eigen stageplek. Gedurende de opleiding wordt de cursist 3x beoordeeld op de eigen praktijkplek. Deze methode leidt tot goed opgeleide zwemonderwijzers en dit maakt ons zeer klantgericht.

 

De 4 K’s:

Doordat de cursist op elk moment in het jaar kan starten met de opleiding creëert ZwemOnderwijs Nederland een hoge Klantvriendelijkheid. Samen met de praktijkplek leiden wij iedere cursist op tot deze de Klasse behaald heeft om zelfstandig Kindvriendelijke en Kwalitatief goede zwemlessen te verzorgen.