De bekende instanties

De drie meest bekende instanties die uw kind kunnen beoordelen op zijn / haar zwem – kwaliteiten zijn:

  • ZwemOnderwijs Nederland met het Survival ABC
  • ENVOZ met de ABC serie
  • Nationale Raad Zwemdiploma’s met het Zwem – ABC

In principe is er qua leren zwemmen niet veel verschil bij deze beoordelings – instanties. Feit is wel dat alle drie bovengenoemde organisaties meer eisen dan de eisen die gelden voor het internationaal erkende A zwemdiploma. Bij het programma voor het Survival ABC ligt de nadruk meer dan bij de anderen op het zich kunnen redden als een kind gekleed in het water terecht komt en op het helpen van een ander. Voorts mogen de kinderen die voor het Survival ABC opgaan, afzwemmen in een bad dat niet gebonden is aan bepaalde afmetingen. MAAR… minimaal 50% van de afstand die afgelegd moet worden, dient in voor de kandidaat DIEP water geschieden.

De licentie van ZON

ZwemOnderwijs Nederland streeft bij al haar diensten naar een directe link met de praktijk.

Zo bestaat ons Survival ABC het langste in Nederland en is dit tot stand gekomen omdat in de praktijk de meeste verdrinkingen plaatsvinden met een pak kleding aan. Daarom stellen wij bijvoorbeeld hogere eisen aan het zwemmen met kleding.

Onze opleiding tot Zwemonderwijzer heeft bij alle opdrachten een korte lijn met de praktijk waar de cursist werkt/stage loopt en wordt een cursist 3 x door ons bezocht voor een praktijkbeoordeling gedurende de opleiding.

Net zo is het met de licentie van ZON. Deze wordt niet uitgereikt na het opsturen van allerlei administratieve rompslomp van de aangesloten zwemschool. Nee, deze wordt afgegeven na een bezoek van een afgevaardigde van ZON aan de praktijk.

Hoe komt een licentie van ZON dan tot stand?

Minimaal 1 keer per jaar worden alle aangesloten zwemscholen bezocht, hetzij tijdens een zwemles of tijdens diplomazwemmen. De afgevaardigde is een gediplomeerd zwemonderwijzer(es), vaak nog steeds werkzaam in de praktijk en getraind om volgens vaststaande criteria een oordeel te geven.

Enkele criteria tijdens een zwemlesbezoek zijn: organisatie en veiligheid, het lessysteem, effectieve zwemtijd, het niveau van de zwemlessen en de kinderen.

De bezoeken aan de zwemlessen zorgen ervoor dat ZON de praktijk van de aangesloten zwemschool en de medewerkers kent en in beeld heeft. Hierdoor hebben wij een korte lijn met onze collega’s, want dat zijn jullie immers, wat door iedereen als zeer prettig ervaren wordt. ZON wil het niveau hoog houden en dat doen wij door elkaar te voeden en ervaringen uit te wisselen. De feedback is opbouwend en zo zorgen we er samen voor dat we onze kinderen goed voorbereid worden op de verschillende diploma’s. De zwemschool ontvangt na het zwemles bezoek een verslag met de bevindingen en jaarlijks een nieuwe licentiesticker “praktijkbezoek”.

De criteria van het diplomazwemmen zijn uiteraard de eisen zoals vermeld op de verschillende diploma’s en deze worden tijdens een bezoek beoordeeld met een cijfer. Ook hier wordt zo nodig opbouwende feedback gegeven om het niveau zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden.

Door deze jaarlijkse bezoeken worden dure trainingsdagen bovendien overbodig. ZON komt naar je toe omdat ZON staat voor kwalitatief goede zwemlessen en zwemveilige kinderen op het moment dat er een diploma uitgereikt wordt. En waar kun je dat beter bekijken, bespreken, beoordelen en aan werken dan in de dagelijkse praktijk?